Pravidla cvičení powerjógy

05.11.2013 14:22

Než začnete cvičit powerjógu :

 •  před cvičením nejezte cca 2 – 3 hod. těžké jídlo
 •  cvičte ve volném oděvu a naboso
 •  cvičte na nekluzké podložce
 •  vyjměte si tvrdé kontaktní čočky

Choďte na lekci včas, uložte se na podložku a v tichosti připravte Vaše tělo na cvičení ! Získáte tak mnohem intenzivní prožitek!

Cvičení je určené pro zdravé lidi – je nutné respektovat svůj zdravotní stav!

 1. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti u lidí s vysokým krevním tlakem, cukrovkou, epilepsií, srdečními chorobami. Je vhodná předchozí konzultace s Vašim lékařem a upozornění lektora.
 2. Buďte k sobě jemní v období menstruace. Především obrácené pozice nejsou vhodné.
 3. Při virových a hořečnatých onemocněních necvičte!
 4. V době těhotenství je vhodné přejít na Jógu pro těhotné, nebo upozornit lektora!

Pravidla a rady, na které byste měli myslet při cvičení :

 •  Řiďte se etickými pravidly cvičení - Pataňdžaliho systém jógy
 •  Dýchejte nosem. Dech by měl být plynulý, jemný a klidný.
 •  Cvičte s lehkostí. Uvědomte si střed těla a pohybujte se od něj směrem k periferii.
 •  Vnímejte protažení těla směrem do centra země a směrem do vesmíru.
 •  Vnímejte osu svého těla – páteř. Snažte se ji nebortit, nehrbit. Vytahujte se do dálky za kostrčí a temenem hlavy.
 •  Vnímejte centrum těla. Aktivujte dno pánevní – oblast hráze a svěračů
 •  Vytvářejte linie kloubů. Propojujte klouby končetin do přímek, jejíchž spojnicí je pánev.

Přizpůsobte cvičení s ohledem na možnosti, které má Vaše tělo! Neubližujte si!