Kristýna Šubrtová / FIT JÓGA, JEMNÁ JÓGA PRO MAMINKY

Od raného dětství je pro mě pohyb radostí a nenahraditelnou součástí života. Ve sportu ráda experimentuji a hledám jeho nejrůznější podoby. Od atletiky přes pilates jsem se později dostala až k józe, v které jsem našla zalíbení a především cestu, po které lze neustále postupovat dál a dál, a to jak po fyzické, tak i psychické stránce. Po studiích na farmaceutické fakultě jsem se věnovala tanci (salsa) a také jsem složila kurz instruktora powerjógy v Power Yoga Akademii. Po narození syna (10/14) se snažím z jógy vytěžit co nejvíce a v hathajóze nalézám mnohem hlubší sílu.
Vzdělání a osvědčení: Farmacie UK, Instruktor powerjógy BMSA, Seminář Jógy pro těhotné BMSA, Seminář Jógy pro děti BMSA

Renáta Chrenová ASHTANGA VINYÁSA, HATHA JÓGA

Na cestu jógy jsem vstoupila před čtyřmi lety. Ze začátku byla jóga „jenom“ cvičení, dnes je melodií, na které se nese každý můj den. Kromě praxe jógy se věnuji i meditacím Vipassana, které vycházejí z theravádového buddhismu. Díky možnosti spoluorganizovat novoroční meditační kurz mám možnost být v přítomnosti s významnými mnichy a mnišky. Lektorovat jógu jsem začala před rokem a za tuto možnost jsem nesmírně vděčná. Absolvovala jsem mnoho kurzů pod vedením Laury Crow zaměřených především na flow v józe. Věřím, že si společně užijeme čas věnovaný pro sebe i pro skupinu. Namaste!
 
Vzdělání a osvědčení: Studium filozofie a teologie UK, akreditovaný instruktor jógy II.stupně, kurzy v oblasti psychoterapie, meditace Vipassana
 

Petra Šlechtická / JEMNÁ JÓGA

Jak ve své praxi, tak při lekcích sdílených s ostatními, Petru provází nekonečná zvědavost a laskavost poznání. Inspirací jednotlivých lekcí je pro ní vše kolem, co zachytí svými smysly. Zkoumání prostoru pro pohyb, spolu s vnímáním jedinečnosti nádechu a výdechu naplňuje její představu přítomného prožití. Lekci ráda doplňuje hudbou různých žánrů, která nechá splynout dech, pohyb a emoce a čtením poezie či úryvků z různých textů. Osobnost, která nejvíce Petru inspiruje a má vliv na její praxi, učení a duchovní růst je Donna Farhi. Společné setkání s Donnou a čas strávený na jejím intenzivním semináři (2010) a jejích lekcích je pro ní stále plným zdrojem pro objevování a poznávání nejen jógy, ale i sebe samotné. Zkušenosti a praxi dále prohlubuje studiem a prací s Lucií Königovou, které vděčí za hlubší poznání jógy nejen jako krásného vědomého plynutí v pozicích, ale která ji svými myšlenkami, inspirací a sdílením své hluboké praxe, provází od počátku (2006) její jógové cesty. Chuť sdílet nejen jógovou zkušenost, ale zároveň otevřít tento svět ostatním ji inspirovala k vytvoření (2009) prvního portálu o józe – www.yogapoint.cz

 

na cestu jógy jsem vstoupila před čtyřmi lety. Ze začátku byla jóga „jenom“
 
cvičení, dnes je melodií, na které se nese každý můj den. Kromě praxe jógy se věnuji i meditacím
 
Vipassana, které vycházejí z theravádového buddhismu. Díky možnosti spoluorganizovat novoroční
 
meditační kurz mám možnost být v přítomnosti s významnými mnichy a mnišky. Lektorovat jógu jsem
 
začala před rokem a za tuto možnost jsem nesmírně vděčná, jsem držitelkou akreditovaného
 
osvědčení, absolvovala jsem mnoho kurzů pod vedením Laury Crow zaměřených především na flow
 
v józ