Kristýna Šubrtová / FIT JÓGA, JEMNÁ JÓGA PRO MAMINKY, DĚTSKÁ JÓGA S AJ

Od raného dětství je pro mě pohyb radostí a nenahraditelnou součástí života. Ve sportu ráda experimentuji a hledám jeho nejrůznější podoby. Od atletiky přes pilates jsem se později dostala až k józe, v které jsem našla zalíbení a především cestu, po které lze neustále postupovat dál a dál, a to jak po fyzické, tak i psychické stránce. Po studiích na farmaceutické fakultě jsem se věnovala tanci (salsa), cestovala jsem a také jsem složila kurz instruktora powerjógy v Power Yoga Akademii. Po narození syna (10/14) se snažím z jógy vytěžit co nejvíce a v hathajóze nalézám mnohem hlubší sílu.
Vzdělání a osvědčení: Farmacie UK, Instruktor powerjógy BMSA, Seminář Jógy pro těhotné BMSA, Seminář Jógy pro děti BMSA

Renáta Chrenová 

Na cestu jógy jsem vstoupila před čtyřmi lety. Ze začátku byla jóga „jenom“ cvičení, dnes je melodií, na které se nese každý můj den. Kromě praxe jógy se věnuji i meditacím Vipassana, které vycházejí z theravádového buddhismu. Díky možnosti spoluorganizovat novoroční meditační kurz mám možnost být v přítomnosti s významnými mnichy a mnišky. Lektorovat jógu jsem začala před rokem a za tuto možnost jsem nesmírně vděčná. Absolvovala jsem mnoho kurzů pod vedením Laury Crow zaměřených především na flow v józe. Věřím, že si společně užijeme čas věnovaný pro sebe i pro skupinu. Namaste!
 

Petra Šlechtická / JEMNÁ JÓGA

Jak ve své praxi, tak při lekcích sdílených s ostatními, Petru provází nekonečná zvědavost a laskavost poznání. Inspirací jednotlivých lekcí je pro ní vše kolem, co zachytí svými smysly. Zkoumání prostoru pro pohyb, spolu s vnímáním jedinečnosti nádechu a výdechu naplňuje její představu přítomného prožití. Lekci ráda doplňuje hudbou různých žánrů, která nechá splynout dech, pohyb a emoce a čtením poezie či úryvků z různých textů. Osobnost, která nejvíce Petru inspiruje a má vliv na její praxi, učení a duchovní růst je Donna Farhi. Společné setkání s Donnou a čas strávený na jejím intenzivním semináři (2010) a jejích lekcích je pro ní stále plným zdrojem pro objevování a poznávání nejen jógy, ale i sebe samotné. Zkušenosti a praxi dále prohlubuje studiem a prací s Lucií Königovou, které vděčí za hlubší poznání jógy nejen jako krásného vědomého plynutí v pozicích, ale která ji svými myšlenkami, inspirací a sdílením své hluboké praxe, provází od počátku (2006) její jógové cesty. Chuť sdílet nejen jógovou zkušenost, ale zároveň otevřít tento svět ostatním ji inspirovala k vytvoření (2009) prvního portálu o józe – www.yogapoint.cz
 

Maria Zulic / ZDRAVOTNÍ, TERAPEUTICKÁ JÓGA

Absolvovala jsem Mezinárodní akademii pro vzdělávání instruktorů jógy a již mnoho let jsem aktivní lektorkou jógy pro děti a dospělé. Jsem zapojena ve výuce v Akademii pro vzdělávání lektorů jógy a zakladatelkou seminářů Adaptivní jógy (Jóga pro osoby s postižením). Jsem členkou České a Evropské federace jógy. Věřím, že správně aplikovaný a dávkovaný pohyb může člověku pomoci v mnoha aspektech života. V profesi jsem speciální pedagog- somatoped a fyzioterapeut s ukončením doktorátem na UK v tomtéž oboru. Přes 25 let se zabývám tancem, z toho 8 let profesionálně v divadle. Ráda cestuji, jezdím na kole, běhám, tančím a zpívám, užívám si slunce, moře a hory a miluji zvířata.

Jitka Mazánková  / VINYASA FLOW JÓGA

V mládí jsem se věnovala hodně atletice a gymnastice. Pak rekreačně všem možným sportům. Do dnes se snažím být aktivní a udržovat si kondici. Jóga je ale pro mě takový základ, který mi umožňuje dělat ostatní sporty a cítit se při tom dobře. Mé lekce jsou trochu dynamičtější. Mám ráda, když si můžu hrát s asánami, které se v rytmu dechu proměňují na jiné. Někdy jsou lekce jemnější, zaměřené na pranajámu. To záleží na počaší, ročním období, energii mých žáků atp. V kurzu bych se chtěla zaměřit na zpevnění primárně středu, ale také končetin. Pracovat na větší flexibilitě a zvýšení rozsahu pohybu kloubů a páteře. Velmi mě těší, když mé žáky lekce baví a sami jsou motivování tím, že jejich fyzický i psychický stav se zlepší. To je pro mě asi největší odměna. Jógu jako takovou cvičím 7 let. Dlouho jsem se věnovala bikram joze, nyní mě začíná zajímat aštanga.
 

Sandra Loudová / JEMNÁ HATHA, VINYASA

Od mládí se aktivně věnuji sportu a k józe jsem se dostala vlastně náhodou, ale velmi mě oslovila. Na józe mám nejraději jemnost, se kterou jí můžeme provádět, její pestrost a je mi blízký jeden z jejích hlavních stupňů, a to odproštění se od okolních rušivých vjemů a koncentrace pouze sama na sebe. Před 2 lety jsem se stala u Českého svazu jógy certifikovaným lektorem jógy. Ve svých volných chvílích se věnuji józe a předcvičuji ji hlavně pro radost sebe a ostatních.

 

na cestu jógy jsem vstoupila před čtyřmi lety. Ze začátku byla jóga „jenom“
 
cvičení, dnes je melodií, na které se nese každý můj den. Kromě praxe jógy se věnuji i meditacím
 
Vipassana, které vycházejí z theravádového buddhismu. Díky možnosti spoluorganizovat novoroční
 
meditační kurz mám možnost být v přítomnosti s významnými mnichy a mnišky. Lektorovat jógu jsem
 
začala před rokem a za tuto možnost jsem nesmírně vděčná, jsem držitelkou akreditovaného
 
osvědčení, absolvovala jsem mnoho kurzů pod vedením Laury Crow zaměřených především na flow
 
v jó